SEC Long Shot Futures: LSU +2500

Ben explains why LSU has a great shot to win games this season.